fbpx

A.Guoga: Lietuva to negali pramiegoti – ES skiria 150 mln. eurų inovatyviems Baltijos šalių ir Suomijos verslams

Šiandien Europos investicijų fondas (EIF) ir Suomijos „Pahjola“ bankas (OP finansų grupės dalis) pasirašė garantijos suteikimo susitarimą dėl 150 mln. eurų, kuriuos skirs inovatyvaus smulkaus ir vidutinio verslo paskoloms Suomijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Šis susitarimas finansuojamas Europos strateginių investicijų fondo (EFSI), kuris įsteigtas įgyvendinant Europos Komisijos „Investicinį planą“ Europai.

Pasak europarlamentaro Antano Guogos, paskolos labai palankiomis sąlygomis ir su europine garantija yra šansas ne tik pažangiam Lietuvos smulkiam ir vidutiniam verslui. „EFSI mechanizmas tuo skiriasi nuo visų europinių paramų ir paskolų, kad orientuojasi į aukštos rizikos projektus, kuriems bankai neskolintų dėl sunkiai nuspėjamo rezultato. Tai šansas Lietuvai išsiveržti, uždirbti iš proto, išlaikyti talentus. Aš asmeniškai daug prisidėsiu, kad šalies verslas gautų kuo išsamesnę ir operatyvią informaciją apie naujas galimybes“, – teigia A.Guoga, kviesdamas verslą ir piliečius kreiptis informacijos į jo biurą.

Europarlamentaras EP Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitete buvo atsakingas už ALDE frakcijos poziciją dėl Europos strateginių investicijų fondo, dėl kurios EP balsavo praėjusių metų lapkritį.

„Sąmoningai pasirinkau dirbti su šiuo klausimu EP. Mačiau tai kaip tinkamiausią priemonę padėti Lietuvos ir visos Europos verslui, kuriančiam skaitmeninėje, biotechnologijų, kitose pažangiuose sektoriuose. Tik jos pagalba privatus sektorius drąsiai investuos į naujus patrauklius projektus. Australijoje buvau gerai susipažinęs su milijardiniu garantinių paskolų mechanizmu ir žinojau, kad tokių instrumentų mūsų versliems piliečiams trūksta kaip oro“, – papildė A. Guoga.

Lietuvos politikas teigia imsiąsis aktyviai skleisti informaciją, kaip šalies verslas galės pasinaudoti susitartu paskolų teikimo mechanizmu. Pirmąją informaciją A.Guoga pristatys š.m. balandžio 4 d. vyksiančiame Liberalų renginyje apie Lietuvos inovacijų planą. Vieną didžiausių informacinių sesijų šalies smulkiam ir vidutiniam verslui apie „Investicinį planą“ Europai bei EFSI europarlamentaras organizuos tradiciniame modernių technologijų ir verslumo renginyje „#SWITCH!“, kuris vyks 2016 m. rugsėjo 8-9 d. Vilniuje.

„Dabar visos Lietuvos verslo reguliavimo ir paramos institucijos turi operatyviai padėti išnaudoti neeilinę galimybę inovatyviam verslui kurtis, plėstis, konkuruoti globalioje arenoje. Nacionalinė valdžia turi prisidėti įgyvendindama realias struktūrines, ypač darbo rinkos, reformas. Negalime praleisti tokio šanso su europine pagalba išjudinti savo ekonomiką ir galutinai išlipti iš pramonės ekonomikos etapo“, – įsitikinęs A. Guoga.

Remdamasi naujuoju susitarimu OP finansinė grupė suteiks paskolas patraukliomis sąlygomis iš viso už 150 mln. eurų inovatyvioms, moderniųjų technologijų kompanijoms Suomijoje ir Baltijos šalyse. Paskolos bus išduodamos ateinančius dvejus metus. Paskoloms bus suteikiama EIF garantija. Garantija skiriama pagal ,,ES „InnovFin“ finansų inovatoriams“ iniciatyvą, kuri finansuojama ir įgyvendinama per EK programą „Horizontas 2020“. Paskolos bus teikiamos per „Pohjola“ banką ir 180 su juo bendradarbiaujančius bankus. Tai pirmasis tokio tipo susitarimas, skirtas ne vienos šalies verslui finansuoti.

,,Šiandien pasirašytas susitarimas atveria naujas galimybes rizikingam mažų verslų finansavimui Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Jos turi daug potencialo startuoliams ir inovacijų plėtrai. Investicijų plano dėka, mes padėsime smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms Baltijos šalyse plėsti jų verslus ir sukurti daugiau darbo vietų savo šalyse“, – EIF išplatintame pranešime cituojamas EK viceprezidentas Jyrki Katainen, atsakingas už darbo vietas, vystymąsi, investicijas ir konkurencingumą.

Informacijos apie A. Guogos planuojamus informacinius susitikimus piliečiai ir verslas kviečiami kreiptis el.paštu [email protected]

Informacija apie A. Guogos ir G. Steponavičiaus organizuojamą Lietuvos inovacijų plano pristatymą balandžio 4 d. www.liberalai.lt ir www.antanasguoga.lt

Apie europarlamentarą Antaną Guogą

Antanas Guoga yra pirmasis Lietuvos europarlamentaras, dirbantis tikruoju Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto nariu. EP daugiausiai atstovauja vartotojų ir smulkaus bei vidutinio verslo interesams. Sektoriaus problemas A. Guoga sprendžia teikdamas pasiūlymus teisės aktams IMCO komitete. Lietuvos politikas teikė pasiūlymus Europos strateginių investicijų fondas (EFSI) direktyvai ALDE frakcijos vardu ir buvo jos šešėlinis pranešėjas IMCO komitete.

Be šio dokumento A. Guoga komitete kaip šešėlinis pranešėjas kuruoja eilę direktyvų ir nuomonių dėl vieningos skaitmeninės rinkos, vidaus rinkos. Pavyzdžiui, vienos iš liberalo kuruojamų direktyvų tikslas yra sumažinti administracinę naštą verslui, norinčiam įsisteigti kitose ES valstybėse narėse. Numatoma, kad bet kuris asmuo ar bendrovė galės įsteigti tokią bendrovę internetu. Minimalaus kapitalo reikalavimas – 1 euras. Visoje ES bus naudojamos standartinės registracijos formos ir įstatai. A. Guogos nuomone, tai idėja, kuri padės jaunoms įmonėms lengviau plėstis ir žengti į naujas rinkas.

Apie Europos investicijų fondą

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicinio banko (EIB) grupės dalis. Jo pagrindinė misija yra paremti Europos mikro, smulkaus bei vidutinio dydžio verslus suteikiant jiems prieinamą finansavimą. EIF kuria ir vysto šiems rinkos žaidėjams skirtą rizikos ir plėtros kapitalą, finansavimo garantijas ir mikrofinansinius instrumentus. Tokiomis priemonėmis EIF prisideda prie ES tikslų – remti inovacijas, tyrimus ir plėtrą, verslumą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Apie „Investicijų planą“ Europai

„Investicijų planas“ skirtas panaikinti kliūtis investicijoms, suteikti techninę pagalbą investiciniams projektams, padėti jiems būti matomiems, patarti, kaip efektyviau panaudoti naujus ir jau veikiančius finansinius išteklius. EIB paskaičiavo, jog iki 2016 m. vasario mėnesio, EFSI suteikė paskolų investiciniams projektams Europoje, kurių vertė daugiau negu 60 milijardų eurų.

Apie OP finansų grupę ir „Pohjola“ banką

„Pohjola“ yra Suomijos Op finansų grupės dalis. OP finansų grupę sudaro 180 bendradarbiaujančių bankų.

EIF pranešimas spaudai (anglų kalba).