Antanas Guoga tapo pirmuoju Lietuvos europarlamentaru EP Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete

Liberalų sąjūdžio sąraše išrinktas Europos Parlamento narys Antanas Guoga šiandien paskirtas dirbti Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) nariu. Jis bus pirmasis europarlamentaras iš Lietuvos, dirbsiantis tikruoju šio komiteto nariu. A. Guoga taip pat dirbs EP Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitete. Sprendimai dėl EP komitetų sudėties priimti Strasbūre vykusios plenarinės sesijos metu.

„Džiaugiuosi, kad pavyko patekti į vieną iš svarbiausių Europos Sąjungos ekonomikos klausimus sprendžiančių komitetų, kuriame galėsiu efektyviausiai pritaikyti savo patirtį ir verslo srities išmanymą, dirbti rinkimų metu pažadėta kryptimi. Manau, kad tai gera žinia ir Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuriam vis dar trūksta palaikymo mažinant verslo reguliavimą ir palankesnių sąlygų veikti vidaus rinkoje”, – sakė Europos Parlamento narys A. Guoga.

Pasak jo, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas yra vienas iš labiausiai matomų Europos Parlamento komitetų. Jame svarstoma teisėkūra vienoje pamatinių Europos Sąjungos sričių – bendrosios rinkos ir su ja susijusio laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo.

Europarlamentaras teigia, kad dirbdamas šiame komitete jis sieks išplėsti Lietuvos bei kitų ES šalių smulkaus ir vidutinio verslo galimybes bendroje rinkoje kurti, parduoti ir teikti paslaugas.

Kaip EP Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos atstovas A. Guoga paskirtas pakaitiniu nariu Užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Šiame komitete europarlamentaras daugiausiai dirbs su jaunimo nedarbo bei darbo rinkos reguliavimo problemomis.

A. Guoga 2014 m. rinkimuose į Europos Parlamentą Liberalų sąjūdžio sąraše kandidatavo antru numeriu ir surinkęs 97907 balsus išrinktas EP nariu. Europos Parlamente jis priklauso Liberalų ir demokratų už Europą frakcijai.

Apie Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą (IMCO)

Komitetas yra atsakingas už vidaus rinką ir muitų sąjungą reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų koordinavimą Bendrijos lygmeniu, ypač laisvą prekių judėjimą, įskaitant techninių standartų derinimą, įsisteigimo teisę, laisvę teikti paslaugas, išskyrus finansiniame ir pašto sektoriuose. Taip pat komitetas atsakingas už galimų vidaus rinkos veikimo kliūčių nustatymo ir panaikinimo priemones bei vartotojų ekonominių interesų skatinimą ir apsaugą kuriant vidaus rinką, išskyrus visuomenės sveikatos ir maisto saugos klausimus. Komitete svarstyti klausimai: prekių saugos ir priežiūros direktyva, paslaugų direktyva ir jos įgyvendinimas, vidaus rinkos aktai I-II (priemonių planai), telekomo paslaugų reguliavimas, viešieji pirkimai, skaitmeninė ekonomika (pvz. elektroniniai atsiskaitymai), ir pan. Daugiau apie komiteto veiklą ir darbotvarkę 2014 m.

Apie Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą (EMPL)

Komitetas yra atsakingas už užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, tokius kaip darbo sąlygos, socialinis draudimas ir socialinė apsauga, sveikatos apsaugos ir saugos priemonės darbo vietoje, Europos socialinis fondas, profesinis rengimas ir profesinės kvalifikacijos, laisvas darbuotojų ir pensininkų judėjimas, santykiai su susijusiomis ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.