fbpx

Liberalų sąjūdžio europarlamentarai gavo solidžias pozicijas EP delegacijose

A. Guoga išrinktas ES ir Armėnijos, Azerbaidžano bei Gruzijos delegacijos vicepirmininku

Liberalų sąjūdžio sąraše išrinkti Europos Parlamento nariai Petras Auštrevičius ir Antanas Guoga gavo vadovaujančius postus dviejose EP delegacijose. P. Auštrevičius vadovaus EP delegacijai ryšiams su Afganistanu. A. Guoga išrinktas ES ir Armėnijos, Azerbaidžano bei Gruzijos delegacijos vicepirmininku. Jie yra daugiausiai iš Lietuvos partijų vadovaujančių postų EP delegacijose iškovoję europarlamentarai.

„Sveikinu kolegas Europos Parlamente, užsitikrinusius rimtas pozicijas EP delegacijose. Ne mažiau svarbu buvo, kad Liberalų sąjūdžio atstovai išrinkti į visas norimas pozicijas pageidautuose komitetuose. Liberalų rinkėjų pasitikėjimo dėka, mūsų atstovai įgijo pranašumą šioje kadencijoje, leisiantį nuosekliai įgyvendinti rinkiminius įsipareigojimus“, – teigė Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis.

P. Auštrevičiaus teigimu, vadovavimas delegacijai ryšiams su Afganistanu sudarys galimybes aukščiausiu lygiu pasidalinti Lietuvos dešimties metų patirtimi atkuriant Goro provinciją ir siekti panašių rezultatų visame Afganistane.

„ES yra viena iš pagrindinių donorių Afganistano rekonstrukcijos kelyje. Valstybei, kuri po karinių veiksmų kyla iš pelenų, reikalinga įvairiapusiška pagalba. Parlamentinė kontrolė ir politinis dialogas yra būtini, norint suprasti teikiamos paramos efektyvumą, išlaikyti politinį solidarumą”, – darbo kryptis brėžė europarlamentaras.

A. Guogos nuomone, ES ir Armėnijos, Azerbaidžano bei Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijoje bus galima spręsti Lietuvai aktualius energetinių šaltinių alternatyvų paieškos, prekybos ir investicijų, kitus Rytų partnerystės klausimus.

„Lietuva skiria ypatingą dėmesį santykiams su šiomis trimis Pietų Kaukazo valstybėmis, ES Rytų partnerystės narėmis. Rytų partnerystė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu tapo viena iš sėkmės istorijų“, – darbo delegacijoje svarbą pažymi europarlamentaras. Pasak jo, darbų šioje delegacijoje nuo šiol padaugės ir dėl prieš kelias savaites pasirašytos ES Asociacijos sutarties su Gruzija, viena iš trijų delegacijos kuruojamų šalių.

Kaip delegacijos su Pietų Kaukazo valstybėmis vicepirmininkas A. Guoga paskirtas Euronest parlamentinės asamblėjos nariu. P. Auštrevičius dirbs Euronest pakaitiniu nariu.

P. Auštrevičius taip pat dirbs delegacijoje su ES ir Moldova, A. Guoga – EP bendradarbiavimo su Šveicarija delegacijoje.

EP delegacijų veikla skirta palaikyti ir plėsti ryšius su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos partnerės, parlamentais. Taip pat prisidėti prie vertybių, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais.

Euronest parlamentinę asamblėją sudaro 60 Europos Parlamento narių ir po 10 nacionalinių parlamentų atstovų iš 6 Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių, t. y. Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano ir Moldovos, taip pat ir Baltarusijos, tačiau pastarosios atstovų dalyvavimas kol kas yra apribotas. Šios institucijos pagrindinis tikslas – skatinti daugiašalį dialogą ir vertybinius Europos Sąjungos bei jos Rytų partnerių mainus.