fbpx

Privatumo Taisyklės

Bendra informacija

Antanas Guoga (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra www.antanasguoga.lt/rinkimai (toliau – šios svetainės) interneto svetainės valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų / duomenų subjektų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie šios svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per šią svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamente).

Užsukę į šią svetainę, pateikę savo asmens duomenis bei papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei naudojatės šia svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis šia svetaine.

Ši Privatumo politika netaikoma šioje svetainėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl rekomenduojame atskirai pasidomėti tų tinklalapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami registracijos formą internete, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis šioje svetainėje, socialinėje paskyroje);
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • jūs registruojatės šioje svetainėje;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per registracijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras);
 • naudojatės šia svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, kitų socialinių tinklų). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Jei naudodamiesi šia svetainė pasirenkate prisijungimą prie savo paskyros per socialinius portalus, tokius kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“, kitus, jūs suteikiate „Facebook“ ar „LinkedIn“, kitiems socialiniams tinklams leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook“ ar „LinkedIn“, kiti. Mes tvarkome Jūsų „Facebook“ ar „LinkedIn gautus paskyros duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kurią jūs pateikiate registracijos formoje (vardą, pavardę, telefoną, el.pašto adresą)
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų tapatybę;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

 • Kai registruojatės gauti naujienlaiškį, mes tvarkome šiuos duomenis: vardą, pavardę, el.pašto adresą.
 • Kai Duomenų valdytoją remiate finansiškai, mes tvarkome šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį, el.pašto adresą, telefono nr., informaciją apie politines pažiūras.
 • Kai pasirašote už kandidato sąrašą rinkimuose į Europos Parlamentą, mes tvarkome šiuos duomenis: parėmusių asmenų vardas, pavardė, pilietybę patvirtinančio dokumento serija, numeris, nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • Kai teikiate mums paslaugas ar padedate mums savanorystės pagrindais, mes tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios  vietos adresas; ir t.t.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate šioje svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis šios svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje, tačiau tokiu atveju gali būti, kad negalėsime Jums suteikti visų paslaugų.

Svarbu: Antano Guogos komandos personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Informuoti apie kandidato į Europos Parlamento narius rinkiminės kampanijos idėjas, programą, veiklas, rezultatus, planus, teikti kitą su rinkimų kampanija, jos eiga bei rezultatais  susijusią informaciją.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja šį puslapį, kad galėtume jį pagerinti ir kurti naują turinį ir funkcijas, šis puslapis atitiktų Jūsų poreikius.
 • Būtų užtikrintas sklandus šios svetainės administravimas.
 • Laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus.
 • Galėtume pasiūlyti naujienlaiškio prenumetatą ir kitas informacijos teikimo priemones.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰.

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu [email protected] arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas (pvz., rinkėjų asmens duomenų rinkimas parašų rinkimų lapuose);;
 • Sutarties su Jumis vykdymas (pvz. Duomenų valdytojui paslaugas teikiančių asmenų ir savanorystės pagrindais dirbančių asmenų duomenų tvarkymas).
 • Teisėti duomenų tvarkytojo interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Duomenų subjekto sutikimas: sutikimas  gaunamas laikantis Reglamento 7 straipsnyje nustatytų sutikimo sąlygų, t. y. duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, duotas aktyviais veiksmais, duotas tinkamai informuoto duomenų subjekto.
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šių teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: UAB “Kuri Kuria”. Šios įmonės galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, ji negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Norint gauti partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Šiuo metu nenumatoma perduoti jūsų asmens duomenų į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika.

Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Naujienlaiškių prenumerata

 • Naujienlaiškiams siųsti naudojame „MailerLite“ platformą. Sutikdami gauti naujienlaiškius, kartu perduodate ir leidžiate apdoroti savo duomenis pagal „MailerLite“ Privatumo politiką.
 • „MailerLite“ privatumo politiką galite rasti čia: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
 • „MailerLite“ naujienlaiškis yra siunčiamas vartotojams kurie aktyviais veiksmais išreiškė sutikimą dėl naujienlaiškio siuntimo.
 • Naujienlaiškio prenumeratos galite atsisakyti, paspaudę kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą „Atsisakykite naujienlaiškio“.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti.

Užtikrinama asmens duomenų apsauga ir jų tinkamas sunaikinimas, kai tikslas pasiektas; išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 611 41356, parašę mums šiuo adresu [email protected], arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai ar naudojantis Skype programa.

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); Ši teisė reiškia: Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą Informaciją ar taikomas profiliavimas Duomenų saugojimo laiko pateikimą Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“); Taikoma, jeigu: –  mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti –  duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate – duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni – informacija gauta neteisėtu būdu
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.: jei jūs ginčijate informacijos tikslumą jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. www.ada.lt

Prašymą išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Esant pagrįstoms aplinkybėms, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas neilgiau, kaip pildomai 60 kalendorinių dienų, pranęšus apie tai duomenų subjektui bei pateikus vėlavimo priežastis. 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant šioje svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų šios svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime šią svetainę tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:[N1] 

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
__cfduid Naudojama, norint panaikinti saugumo apribojimus pagal lankytojo IP adresą.
_gat 10 minučių Naudojama Google analytics ribojant duomenų rinkimą, esant dideliai puslapio apkrovai.
_gid 24 valandos Google ID Used to distinguish users.
_ga 2 metai Used by Google analytics to distinguish users.[N2] 
_hjIncludedinSample Sesija This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate Heatmap
__tawkuuid 6 mėnesiai Pradėjus gyvai bendrauti, naudojamas IP[N3] 
xs .facebook.com These cookies are used on the web pages containing links to share contents on social media, e.g. Facebook. They are used to remember login information to social network accounts. They are stored in third-party servers and share our contents. See facebook’s cookie policy
wd
sb
presence
Pl
Dpr
Datr
c_user
Act
_hjIncludedInSample www.injob.com Session-based cookie set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.
hubspotutk .hotjar.com This cookie is used for to keep track of a visitor’s identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts. See hotjar’s cookie policy
__hstc The main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk (see below), initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent . See hotjar’s cookie policy
__hssrc Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set. We set it to 1 and use it to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when we manage cookies, we assume it is a new session. See hotjar’s cookie policy

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, šioje svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (Facebook, Google Analytics) nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Pavyzdžiui, kai šios svetainės tekstu dalijatės paspausdami šioje svetainėje esančiu socialinės žiniasklaidos dalijimosi funkcijos mygtuku (pvz., Facebook), tai bus užregistruota tą mygtuką sukūrusiame socialiniame tinkle.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą šioje svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kurie yra įgalioti Duomenų valdytojo arba kurių funkcijos yra tiesiogiai ir neišvengiamai susijusios su tvarkomųjų duomenų veiksmų atlikimu, numatant atitinkamus konfidencialumo įsipareigojimai.

Asmens duomenis tvarko ir tvarkymą prižiūri šią svetainę kurianti UAB “Kuri Kuria”, kuri yra atsakinga už rinkodarą. Šios įmonės galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, ji negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per du metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą šioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 m.kovo 27 d.